Een eigen motor betekent bewegingsvrijheid, maar u loopt met uw voertuig ook verkeersrisico’s. Ga daarom goed verzekerd op weg.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een motorverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw voertuig veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan uw eigen voertuig. Er zijn 3 soorten verzekeringen:

WA-verzekering

Als u onbedoeld schade veroorzaakt met uw motor bent u wettelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen, zowel voor materiële schade als voor letselschade. U bent daarom verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Het WA-risico is vaak niet gedekt als u met uw motor koeriersdiensten verricht. Gebruik uw eigen motor dus niet voor werk.

Cascoverzekering

Als u ook schade of diefstal van uw voertuig vergoed wilt krijgen, kies dan naast de WA-verzekering ook voor een cascoverzekering. Er zijn 2 soorten cascoverzekeringen:

Beperkt casco

Schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, diefstal, joyriding, botsing met loslopende dieren.

Volledige cascoverzekering

Dezelfde dekking als de beperkt cascoverzekering, plus:

Schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan, te water of van de weg geraken, etc. Ook als u daar zelf schulig aan bent. (m.u.v. opzet)

Accessoires

U kunt ook accessoires meeverzekeren. Daarvoor betaalt u wel extra premie.

De premie

De premie van uw motorverzekering bestaat uit een WA-gedeelte en een cascogedeelte. Deze worden apart berekend.

Voor het bepalen van de WA-premie is van belang:

Leeftijd van de bestuurder

De cascopremie hangt af van:

Cataloguswaarde

Dekking

Leeftijd van de bestuurder (soms)

Acties