Brand en stormschade, wateroverlast door smeltwater, inbrekers en baldadige feestgangers, uw bedrijfspand kan door allerlei oorzaken schade oplopen. Kleine schades kunt u misschien wel zelf betalen, maar bij een grote schade door bijvoorbeeld brand is dat niet mogelijk. Een gebouwenverzekering is dan ook een absolute must.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een gebouwenverzekering vergoedt schade aan uw bedrijfspand. U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid u zich verzekert. Denk bijvoorbeeld aan schade door:

Brand, ontploffing, rook en roet

Storm en blikseminslag

Inbraak, diefstal of een poging daartoe

Vandalisme

Aanrijding

Water, stoom of blusmiddel

Sprinklerinstallatie

Regen, hagel, sneeuw of smeltwater dat onvoorzien het gebouw inkomt

Schade aan de fundering

Glasschade

Bij de meeste verzekeraars kunt u ook het glas in uw bedrijfspand verzekeren. Heeft uw bedrijfspand bijzonder glas zoals glas in lood of gebogen glas dan kunt u dat apart verzekeren of tegen een extra premie opnemen in de gebouwenverzekering.

Aanvullende dekkingen

Als uw pand schade oploopt heeft u vaak te maken met bijkomende kosten. Die kunt u aanvullend meeverzekeren. Denk bijvoorbeeld aan:

Kosten die u moet maken om een uitbreiding van de schade te voorkomen.

Opruimingskosten, bijvoorbeeld van asbest of na een storm.

Kosten die u maakt direct na een schade. Denk aan het dichttimmeren van het pand na een brand.

Huur van een (tijdelijke) andere ruimte.

Garantie

U kunt een garantie tegen onderverzekering krijgen. U weet dan zeker dat uw schadevergoeding altijd voldoende is.

Leegstand

Heeft u een bedrijfspand dat momenteel leeg staat? Let dan goed op de verzekering. Er kan namelijk een beperktere dekking van toepassing zijn dan toen het pand nog in gebruik was, terwijl de schadekans bij een leegstaand kantoorpand groter is.

De premie

De premie van uw gebouwenverzekering hangt onder meer af van:

De gekozen dekking

Het verzekerde bedrag

De postcode: sommige plaatsen kennen een groter risico dan andere

De omgeving met name in de buurt gelegen bedrijfspanden

Het materiaal waarvan de verdiepingsvloeren gemaakt zijn

Type bedrijfspand

Bouwjaar van het bedrijfspand

Geldverzekering

Ontvangt u regelmatig grote bedragen of heeft u veel geld in kas? Bewaart u geld van uw bedrijf bij u thuis in een kluis? Of bent u vaak onderweg met veel geld op zak? Dan loopt u beslist een risico. Een goede geldverzekering is dan zeker op zijn plaats.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een geldverzekering vergoedt de financiële schade die ontstaat als bij een overval of een inbraak geld wordt gestolen uit uw bedrijf of uit uw kluis thuis. U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag u zich verzekert.

Wat kan er onder de dekking vallen?

Geld, waardepapieren en elektronisch geld (chipautomaat)

Schade door het in ontvangst nemen van vals geld

Verlies of beroving van geld tijdens vervoer

Geld dat u in uw woning bewaart, in een safe bij de bank of in een kluis in uw bedrijf

Verlies van geld door afpersing of geweld

Een geldverzekering kunt u vaak als aanvullende verzekering nemen bij uw inventaris- en goederenverzekering.

De premie

De premie van uw geldverzekering hangt af van:

De gekozen dekking

Het verzekerde bedrag

Soort bedrijf

Voorkomen is beter

In Nederland worden gemiddeld één tot twee winkeliers per dag overvallen. Het platform Detailhandel Nederland heeft daarom 10 gouden tips opgesteld om de kans op een overval te verkleinen.

Acties