Zonder dat het uw bedoeling is, kunt u schade veroorzaken bij anderen en daarvoor aansprakelijk gesteld worden. U moet dan de financiële schade vergoeden. Misschien geen probleem als het gaat om een gebroken ruit, maar wat als u blijvend letsel veroorzaakt?

Waarvoor bent u verzekerd?

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) vergoedt:

Schade aan andermans spullen en gezondheid (wereldwijd).

Letselschade die gezinsleden bij elkaar veroorzaken.

Juridische hulp als er een rechtszaak nodig is.

Niet verzekerd

Materiële schade van gezinsleden onderling.

Schade die met opzet is veroorzaakt.

Schade die u aan uw eigen spullen toebrengt.

Schade die u veroorzaakt tijdens uw werk.

Schade die u veroorzaakt bij het doen van vrijwilligerswerk.

Schade veroorzaakt met een motorvoertuig.
Voor dit risico moet u een verplichte WA- verzekering afsluiten. Een elektrische fiets of maaimachine vallen vaak wel onder de dekking van uw AVP. Lees daarvoor de polisvoorwaarden.

Wie zijn er verzekerd?

Met een gezinsdekking: uw partner, uw kinderen en inwonende familieleden.

Meerderjarige kinderen, als ze thuis wonen of als ze uitwonend student zijn.

Minderjarige logés.

Personeel, voor zover die aansprakelijk gesteld worden voor werkzaamheden bij u thuis.

Uw huisdier.

Heeft u geen partner en kinderen? Kies dan voor een alleenstaandendekking.

De premie

De premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag dat tussen de 1 miljoen en 2,5 miljoen euro ligt. Soms kunt u een eigen risico afspreken, de premie ligt dan lager. Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie. Ook als u één of meer dieren heeft, is dat niet van invloed op de premie.

Acties