Als in een gezin één van de kostwinners overlijdt, gaat degene die achterblijft er financieel vaak aanzienlijk op achteruit. Bijna tweederde van de nabestaanden heeft maar net genoeg of zelfs te weinig om van rond te komen.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat de financiële positie van uw nabestaanden op peil blijft. Zij kunnen met de uitkering(en) hun inkomsten aanvullen of de hypotheek aflossen.

De overlijdensrisicoverzekering kent verschillende vormen:

Gelijkblijvende risicoverzekering

Bij een gelijkblijvende verzekering kiest u een bedrag dat uitgekeerd wordt als u overlijdt voor een bepaalde datum. Dit bedrag krijgen uw nabestaanden, ongeacht of u vroeg of laat in de looptijd overlijdt.

Aflopende risicoverzekering

Bij een aflopende risicoverzekering is de uitkering die uw nabestaanden ontvangen hoog als u in het begin van de looptijd overlijdt en lager naarmate de looptijd verstrijkt. De premie daalt daardoor ook gedurende de looptijd. Deze variant wordt vaak gebruikt als de overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld is.

Voor wie?

Als u overlijdt, keert de verzekering uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. De overlijdensrisicoverzekering kan ook worden afgesloten op twee levens. Als één van u overlijdt, keert de verzekering uit.

Uitkering ineens of periodiek

Bij een overlijdensrisicoverzekering kunt u kiezen of uw nabestaanden de uitkering ineens ontvangen of periodiek, bijvoorbeeld maandelijks.

Belasting over de uitkering

Over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering hoeven de nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen maar wel erfbelasting. Voor gehuwden en geregistreerd samenwonenden geldt wel een vrijstelling: €616.880 (2013).

Vraag ons hoe u erfbelasting kunt voorkomen als u bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden of als u samenwoont. Voor kinderen en kleinkinderen is de vrijstelling voor erfbelasting een stuk lager: € 19.535 (2013).

De premie

De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald:

Het verzekerde bedrag.

Uw gezondheidsrisico’s: rokers betalen een hogere premie en ook mensen met overgewicht zijn soms duurder uit.

De levensverwachting in Nederland.

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Acties